PARDUS

Page tree


Terminali açarak mysql, apache, php için gerekli paketleri yükleyelim:

sudo apt-get install mysql-client mysql-server 
sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install php7.0 libapache2-mod-php
sudo /etc/init.d/apache2 restart


Tarayıcı adresine http://localhost yazarak test edebilirsiniz.


Aşağıdaki kod ile nano editörünü açın.

sudo nano /var/www/html/info.php

Açılan editörde aşağıdaki satırı kopyalayıp yapıştırın.  CTRL+O  - ENTER  -  CTRL+X  tuşlarını sırayla basarak kaydedip kapatın.

<?php
    phpinfo();
?>


Tarayıcı adresine http://localhost/info.php yazarak test edebilirsiniz.


Terminalden aşağıdaki komutu girip paketleri yükleyin:

sudo apt-get install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-int php-pear php7.0-imap php7.0-mcrypt php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-snmp php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl


Servisi yeniden başlatalım.

sudo service apache2 restart


Phpmyadmini kuralım.

sudo apt-get install phpmyadmin

Önemli

Kurulumda apache2 seçin ve sonraki soruda Hayır seçeneğini seçin.


Apache'nin ayar dosyasını aşağıdaki kod ile nano editörünü açarak düzenleyelim.

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Açılan editörde en alt satıra inerek aşağıdaki satırı kopyala yapıştır ile açmış olduğunuz dosyaya ekleyin. CTRL+O  - ENTER  -  CTRL+X  tuşlarını sırayla basarak kaydedip kapatın.

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Servisi yeniden başlatalım ve  /var/www dizinine 777 yetkisini verelim:

sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo chmod -R 777 /var/www/


Mysql veri tabanına girmek için aşağıdaki komutu kullanalım ve root olarak giriş yapalım

sudo mysql -u root -p

Başka kullanıcı eklemek istiyorsanız, yukarıdaki kod ile girdikten sonra aşağıdaki kodları sırayla uygulayınız:
CREATE USER 'kullanıcıadı'@'localhost' IDENTIFIED BY 'parola';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcıadı'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Yukarıdaki sql komutlarında bulunan kullanıcıadı, localhost, parola bilgilerini kendinize göre düzenleyiniz.


Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra oluşturduğunuz kullanıcı ile işlem yapmak istiyorsanız terminalden aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

mysql -u kullanıcıadı -p

Tarayıcıdan giriş yapmak istiyorsanız, tarayıcının adres çubuğuna aşağıdaki adresi girerek oluşturduğunuz kullanıcı ve parolası ile giriş yapabilirsiniz.


Limit ayarlarını değiştirmek için:

sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini Komutu ile açılan dosyada aşağıdaki değerleri değiştirebilirsiniz.


post_max_size = 750M

upload_max_filesize = 750M

max_execution_time = 5000

max_input_time = 5000

memory_limit = 1000M

sudo /etc/init.d/apache2 restart komutu ile servisi yeniden başlatın.İlişkili makaleler