PARDUS

Page tree


LDIF KULLANIMI

Ldap sunucuları veritabanlarına benzer bir yapıda verilerini saklamaktadır.

Bu yapıya konsoldan veri eklemek için aşağıdaki 4 komut kullanılır

Ldapsearch

Ldapadd

Ldapmodify

Ldapdelete

Bu komutları örnek ldiflerle denersek;

 • ldapsearch -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -b "dc=gecici,dc=org" -W

Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusundaki tüm verileri listeler

 • Organizasyon.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: organization

objectClass: top


dn: ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: organizationalUnit

objectClass: top


dn: ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: organizationalUnit

objectClass: top

 • ldapadd -h sunucu1 -D "cn=admin,cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f organizasyon.ldif -W

Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusunda, kök dizin altına anabina isimli bir organizasyon, bu organizasyon altında muhasebe ve ik isimli iki birim ekler.

 • Kullanıcılar.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: person

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: organizationalPerson

objectClass: posixaccount

objectClass: top

gidNumber: 3000

homeDirectory: /home/ahmet/

sn: mutlu

uid: ahmet

uidNumber: 10000


dn: cn=esra,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: person

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: organizationalPerson

objectClass: posixaccount

objectClass: top

gidNumber: 3000

homeDirectory: /home/esra/

sn: mutluay

uid: esra

uidNumber: 10001


dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: person

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: organizationalPerson

objectClass: posixaccount

objectClass: top

gidNumber: 3000

homeDirectory: /home/mehmet/

sn: mesut

uid: mehmet

uidNumber: 10002


dn: cn=ayse,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: person

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: organizationalPerson

objectClass: posixaccount

objectClass: top

gidNumber: 3000

homeDirectory: /home/ayse/

sn: mesutlu

uid: ayse

uidNumber: 10003

 • ldapadd -h sunucu1 -D "cn=admin,cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f kullanicilar.ldif -W

Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusunda, muhasebe birimine ahmet ve esra kullanıcılarını, ik birimine mehmet ve ayşe kullanıcılarını ekler.

 • mail.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun.

dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modify

add: mail

mail: ahmet@gecici.org

-

add: userPassword

userPassword: ahmet1

-

add: loginShell

loginShell: /bin/bash/


dn: cn=esra,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modify

add: mail

mail: esra@gecici.org

-

add: userPassword

userPassword: esra1

-

add: loginShell

loginShell: /bin/bash/


dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modify

add: mail

mail: mehmet@gecici.org

-

add: userPassword

userPassword: mehmet1

-

add: loginShell

loginShell: /bin/bash/


dn: cn=ayse,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modify

add: mail

mail: ayse@gecici.org

-

add: userPassword

userPassword: ayse1

-

add: loginShell

loginShell: /bin/bash/

 • ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f mail.ldif -W -c

Bu komutla tanımlı 4 kullanıcının mail, şifre ve giriş konsolu tanımlarını yaptık.

 • maildegistir.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modify

replace: mail

mail: ahmet.mutlu@gecici.org

 • ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f maildegistir.ldif -W -c

Bu komutla ahmet kullanıcısının mail adresini değiştiriyoruz.

 • Degistir.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modrdn

newrdn: cn=mehmet

deleteoldrdn: 1

newsuperior: ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

 • ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f degistir.ldif -W -c

Bu komutla mehmet kullanıcısının birimini ik iken muhasebe yapabiliriz.

 • sil.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun 
cn=mehmet,ou=muhasebe,o=kurum,dc=gecici,dc=org
 • ldapdelete -h sunucu1 -D cn=admin,dc=gecici,dc=org -f sil.ldif -W -c

Bu komutla mehmet kullanıcısını ldap sisteminden kaldırabiliriz.