PARDUS

Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MEB ağına bağlı bilgisayarlarda Arduino IDE'nin internete sorunsuz bağlanması için aşağıdaki yönergeler izlenerek sertifika kurulumu yapılmalıdır.Kurulum

Uçbirim açılır ve aşağıdaki komut girilir:

keytool -import -trustcacerts -alias "meb" -file MEB_SERTIFIKASI.cer -keystore "/arduino_ide_kurulu_dizin/java/lib/security/cacerts"

Keystore’un parolası: changeit

Sorulan soruya Yes cevabı verildikten sonra çıktı olarak Certificate was added to keystore mesajı görülüyorsa işlem tamam demektir. Arduino IDE’yi yeniden başlatın.

İlişkili makaleler