PARDUS

Page tree

MEB ağına bağlı bilgisayarlarda Arduino IDE'nin internete sorunsuz bağlanması için aşağıdaki yönergeler izlenerek sertifika kurulumu yapılmalıdır.Kurulum

Uçbirim açılır ve aşağıdaki komut girilir:

keytool -import -trustcacerts -alias "meb" -file MEB_SERTIFIKASI.cer -keystore "/arduino_ide_kurulu_dizin/java/lib/security/cacerts"

Keystore’un parolası: changeit

Sorulan soruya Yes cevabı verildikten sonra çıktı olarak Certificate was added to keystore mesajı görülüyorsa işlem tamam demektir. Arduino IDE’yi yeniden başlatın.

İlişkili makaleler