PARDUS

Page tree

MEB sertifikasını sistem geneline tanıtmak için aşağıdaki yönergeler uygulanır.


Kurulum

Uçbirimi açın ve .cer uzantılı sertifikayı .crt formatına çevirin. Böylece sistem geneli sertifika olarak tanınabilir.

openssl x509 -inform DER -outform PEM -in MEB_SERTIFIKASI.cer -out MEB_SERTIFIKASI.crt

Aşağıdaki komutu girerek sertifikayı sistem genel sertifikalarının bulunduğu dizine taşıyın:

sudo mv MEB_SERTIFIKASI.crt /usr/local/share/ca-certificates/.

Ardından, sistem geneli sertifikalarını aşağıdaki komutla güncelleyin.

sudo update-ca-certificates

Eğer her şeyi doğru yaptıysanız çıktı olarak 1 adet sertifika eklendiği çıktısı verilmeli.

Örnek:

Updating certificates in /etc/ssl/certs...
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...

Adding debian:Sunucu.pem
done.
done.

İlişkili makaleler