PARDUS

Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MEB sertifikasını sistem geneline tanıtmak için aşağıdaki yönergeler uygulanır.


Kurulum

Uçbirimi açın ve .cer uzantılı sertifikayı .crt formatına çevirin. Böylece sistem geneli sertifika olarak tanınabilir.

openssl x509 -inform DER -outform PEM -in MEB_SERTIFIKASI.cer -out MEB_SERTIFIKASI.crt

Aşağıdaki komutu girerek sertifikayı sistem genel sertifikalarının bulunduğu dizine taşıyın:

sudo mv MEB_SERTIFIKASI.crt /usr/local/share/ca-certificates/.

Ardından, sistem geneli sertifikalarını aşağıdaki komutla güncelleyin.

sudo update-ca-certificates

Eğer her şeyi doğru yaptıysanız çıktı olarak 1 adet sertifika eklendiği çıktısı verilmeli.

Örnek:

Updating certificates in /etc/ssl/certs...
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...

Adding debian:Sunucu.pem
done.
done.

İlişkili makaleler