PARDUS

Page tree

null

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

Pardus 19.2- 19.3 - 19.4 versiyonuna göre

#Google Chrome

#E-imza kurulumu
sudo apt install akis -y

#Renkli Reçete Uygulaması Kurulumu
sudo apt install arksigner-pub-2.3.4.deb
sudo apt install webkit2gtk-driver -y

#Java uygulaması
sudo apt install openjdk-8-jre icedtea-netx -y
sudo apt install libgconf-2-4 -y
sudo update-alternatives --set java /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java
sudo apt --fix-broken install -y

Bunun haricinde Hastane Otomasyon yazılım firmasına göre farklılıklar göstermektedir.

Örnek Pardus 19.2 - 19.3 - 19.4 üzerine Hastane Bilgi Yönetim Yazılımı ek paketleri haricinde kurulum.sh dosyası yukarıdaki dosyaları tek pakette kurmaktadır.Kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Terminalde sh  ./kurulum.sh diyerek kurabilirsiniz.


aydogandikici@gmail.com 

  • No labels