PARDUS

Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pardus 19.5 versiyonuna göre güncellendi.

#Depoları Güncelleme

sudo apt update

#Google Chrome

#E-imza kurulumu
sudo apt install akis -y

#Renkli Reçete Uygulaması Kurulumu

sudo apt install arksigner-pub -y
sudo apt install webkit2gtk-driver -y

#Java uygulaması

sudo apt install openjdk-8-jre icedtea-netx -y
sudo apt install libgconf-2-4 -y
sudo update-alternatives --set java /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java
sudo apt --fix-broken install -y


Bunun haricinde Hastane Otomasyon yazılım firmasına göre farklılıklar göstermektedir.

Örnek Pardus 19.2 - 19.3 - 19.4 - 19.5 üzerine Hastane Bilgi Yönetim Yazılımı ek paketleri haricinde kurulum.sh dosyası yukarıdaki dosyaları tek pakette kurmaktadır.Kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Terminalde sh  ./kurulum.sh diyerek kurabilirsiniz.


aydogandikici@gmail.com 

  • No labels