PARDUS

Page tree

null

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

LDIF KULLANIMI

Ldap sunucuları veritabanlarına benzer bir yapıda verilerini saklamaktadır.

Bu yapıya konsoldan veri eklemek için aşağıdaki 4 komut kullanılır

Ldapsearch

Ldapadd

Ldapmodify

Ldapdelete

Bu komutları örnek ldiflerle denersek;

 • ldapsearch -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -b "dc=gecici,dc=org" -W

Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusundaki tüm verileri listeler

 • Organizasyon.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: organization

objectClass: top


dn: ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: organizationalUnit

objectClass: top


dn: ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: organizationalUnit

objectClass: top

 • ldapadd -h sunucu1 -D "cn=admin,cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f organizasyon.ldif -W

Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusunda, kök dizin altına anabina isimli bir organizasyon, bu organizasyon altında muhasebe ve ik isimli iki birim ekler.

 • Kullanıcılar.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: person

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: organizationalPerson

objectClass: posixaccount

objectClass: top

gidNumber: 3000

homeDirectory: /home/ahmet/

sn: mutlu

uid: ahmet

uidNumber: 10000


dn: cn=esra,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: person

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: organizationalPerson

objectClass: posixaccount

objectClass: top

gidNumber: 3000

homeDirectory: /home/esra/

sn: mutluay

uid: esra

uidNumber: 10001


dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: person

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: organizationalPerson

objectClass: posixaccount

objectClass: top

gidNumber: 3000

homeDirectory: /home/mehmet/

sn: mesut

uid: mehmet

uidNumber: 10002


dn: cn=ayse,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

objectClass: person

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: organizationalPerson

objectClass: posixaccount

objectClass: top

gidNumber: 3000

homeDirectory: /home/ayse/

sn: mesutlu

uid: ayse

uidNumber: 10003

 • ldapadd -h sunucu1 -D "cn=admin,cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f kullanicilar.ldif -W

Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusunda, muhasebe birimine ahmet ve esra kullanıcılarını, ik birimine mehmet ve ayşe kullanıcılarını ekler.

 • mail.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun.

dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modify

add: mail

mail: ahmet@gecici.org

-

add: userPassword

userPassword: ahmet1

-

add: loginShell

loginShell: /bin/bash/


dn: cn=esra,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modify

add: mail

mail: esra@gecici.org

-

add: userPassword

userPassword: esra1

-

add: loginShell

loginShell: /bin/bash/


dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modify

add: mail

mail: mehmet@gecici.org

-

add: userPassword

userPassword: mehmet1

-

add: loginShell

loginShell: /bin/bash/


dn: cn=ayse,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modify

add: mail

mail: ayse@gecici.org

-

add: userPassword

userPassword: ayse1

-

add: loginShell

loginShell: /bin/bash/

 • ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f mail.ldif -W -c

Bu komutla tanımlı 4 kullanıcının mail, şifre ve giriş konsolu tanımlarını yaptık.

 • maildegistir.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modify

replace: mail

mail: ahmet.mutlu@gecici.org

 • ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f maildegistir.ldif -W -c

Bu komutla ahmet kullanıcısının mail adresini değiştiriyoruz.

 • Degistir.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org

changetype: modrdn

newrdn: cn=mehmet

deleteoldrdn: 1

newsuperior: ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org

 • ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f degistir.ldif -W -c

Bu komutla mehmet kullanıcısının birimini ik iken muhasebe yapabiliriz.

 • sil.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun 
cn=mehmet,ou=muhasebe,o=kurum,dc=kak,dc=pendik,dc=bel,dc=tr
 • ldapdelete -h sunucu1 -D cn=admin,dc=kak,dc=pendik,dc=bel,dc=tr -f sil.ldif -W -c

Bu komutla mehmet kullanıcısını ldap sisteminden kaldırabiliriz. 
 • No labels