PARDUS

Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dosyayı burdan indirebilirsiniz -→  slapd.sh

Aşağıdaki adımlar Pardus 17.4 Server sürümünde test edilmiştir. Değişkenleri kendi kuracağınız ldap ortamına göre değiştirebilirsiniz. 

NOT: kodu ekteki dosyayı indirerek kullanınız. Bu sayfa üzerinden yaptığınız kopyalamalarda ldapadd komutu boşluklara karşı hassas olduğundan problem çıkartabilir. ( Confluence çalışma şeklinden dolayı boş satırlara bir adet space karakteri koyuyor. Bu da ldapadd komutunu bozuyor. )

#!/bin/bash
#TEST AMACLIDIR.
#slapd kurulumu

set -eux

#gerektigi sekilde duzenleyiniz.
config_organization_name=parduslab
config_fqdn="tlsldap.parduslab.com"
config_domain=parduslab.com
#ilk kurulumda sorulan cn=admin,cn=config kullanicinin parolasi
config_admin_password=plsecret
#otomatik olusturulan kullanicilarin parolalari
user_password=123

#degiskenler yukaridakiler, asagiya mudahale etmenize gerek yok.


config_domain_dc="dc=$(echo $config_domain | sed 's/\./,dc=/g')"
config_admin_dn="cn=admin,$config_domain_dc"
basedn=$config_domain_dc
rootdn="cn=admin,$basedn"
defaultpolicy="defaultppolicy"


#Başlamadan önce etc/hosts dosyasına ldap.example.com gibi ip kaydınızı giriniz. dig ldap.example.com
# dediginizde dnsin cözümlemesi gerek.
echo "127.0.0.1 $config_fqdn" >>/etc/hosts

# these anwsers were obtained (after installing slapd) with:
#
#  #sudo debconf-show slapd
#  sudo apt-get install debconf-utils
#  # this way you can see the comments:
#  sudo debconf-get-selections
#  # this way you can just see the values needed for debconf-set-selections:
#  sudo debconf-get-selections | grep -E '^slapd\s+' | sort
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
debconf-set-selections <<EOF
slapd slapd/password1 password $config_admin_password
slapd slapd/password2 password $config_admin_password
slapd slapd/domain string $config_domain
slapd shared/organization string $config_organization_name
EOF

apt-get install -y --no-install-recommends slapd ldap-utils

sleep 2
# create the people container.
# NB the `cn=admin,$config_domain_dc` user was automatically created
#  when the slapd package was installed.


ldapadd -D $config_admin_dn -w $config_admin_password <<EOF
dn: ou=people,$config_domain_dc
objectClass: organizationalUnit
ou: people

dn: ou=hq,$config_domain_dc
objectClass: organizationalUnit
ou: hq
EOF


# add people.
function add_person {
  local n=$1; shift
  local name=$1; shift
  ldapadd -D $config_admin_dn -w $config_admin_password <<EOF
dn: uid=$name,ou=people,$config_domain_dc
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
homeDirectory: /home/$name
loginShell: /bin/bash
objectClass: top
uidNumber: 512$((n+1))
gidNumber: 512$((n+1))
userPassword: $(slappasswd -s $user_password)
uid: $name
mail: $name@$config_domain
cn: $name
givenName: $name
sn: $name
#telephoneNumber: +1 888 555 000$((n+1))
#labeledURI: http://yavuz.com/~$name Personal Home Page
EOF
#jpegPhoto::$(base64 -w 66 avatar-$n.jpg | sed 's,^, ,g')

}
#people=(alice bob carol dave eve frank grace henry)
people=(yavuz enes serdar ciho)
for n in "${!people[@]}"; do
  add_person $n "${people[$n]}"
done


# show the configuration tree.
ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b cn=config dn | grep -v '^$'

# show the data tree.
ldapsearch -x -LLL -b $config_domain_dc dn | grep -v '^$'

# search for people and print some of their attributes.
ldapsearch -x -LLL -b $config_domain_dc '(objectClass=person)' cn mail

# ------ ou=people ve test kullanicilari eklenmesi bitti group eklenmesi ile devam edilecek.


# config databsei icin rootpw tanimlanmasi
#configg kullanicisi ile bir sey yapacagin zaman parolan bu olacak
ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// <<EOF
dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype: modify
add: olcRootPW
olcRootPW: $(slappasswd -s $config_admin_password)
EOF
#----slappasswd nin yanindaki 1111111111 hard coded parola değişkene cevirdim.
#----ou=group eklenmesi
ldapadd -D $config_admin_dn -w $config_admin_password <<EOF
dn: ou=groups,$config_domain_dc
objectClass: organizationalUnit
ou: groups
EOF

ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// <<EOF
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
replace: olcAccess
olcAccess: {0}to attrs=userPassword by self write by anonymous auth by * none
olcAccess: {1}to attrs=shadowLastChange by self write by self read by * none
olcAccess: {2}to * by self read by * none
EOF

ldapmodify -a -x -D "cn=admin,cn=config" -w $config_admin_password -f /etc/ldap/schema/ppolicy.ldif


ldapmodify -a -x -D "cn=admin,cn=config" -w $config_admin_password <<EOF
dn: cn=module{0},cn=config
changetype: modify
add: olcModuleLoad
olcModuleLoad: ppolicy
EOF

ldapmodify -a -x -D "cn=admin,cn=config" -w $config_admin_password <<EOF
dn: olcOverlay={0}ppolicy,olcDatabase={1}mdb,cn=config
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcPPolicyConfig
olcOverlay: {0}ppolicy
olcPPolicyDefault: cn=$defaultpolicy,ou=policy,$basedn
olcPPolicyHashCleartext: TRUE
olcPPolicyUseLockout: TRUE
olcPPolicyForwardUpdates: FALSE
EOF


systemctl restart slapd.service

sleep 3
#Policy öğesini oluşturma

ldapadd -x -w $config_admin_password -D "cn=admin,$basedn" <<EOF
dn: ou=policy,$basedn
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
ou: policy
description: password policy group

dn: cn=$defaultpolicy,ou=policy,$basedn
objectClass: person
objectClass: pwdPolicy
objectClass: top
cn: DefaultPolicy
pwdAttribute: userPassword
sn: DefaultPolicy
description: default password policy
pwdAllowUserChange: TRUE
pwdCheckQuality: 0
pwdExpireWarning: 599
pwdFailureCountInterval: 0
pwdGraceAuthNLimit: 2
pwdInHistory: 3
pwdLockout: TRUE
pwdLockoutDuration: 300
pwdMaxAge: 600
pwdMaxFailure: 3
pwdMinAge: 0
pwdMinLength: 4
pwdMustChange: TRUE
pwdSafeModify: FALSE
EOFBazı Password Policy yapılandırma ayarlarının karşılıkları aşağıdaki gibidir;


pwdExpireWarning: Şifrenin geçerliliğini yitireceği süreye dair uyarıların şifre geçerliliğini bitirmeden ne kadar süre önceden verilmeye başlayacağını belirler. Süre cinsi saniyedir.


pwdFailureCountInterval: Hatalı şifre sayacının, deneme yapılmaz ise, ne kadar sürede sıfırlanacağını belirler. 0 sayacın sıfırlanmayacağı anlamına gelir. Süre cinsi saniyedir.


pwdGraceAuthNLimit: Geçerliliğini yitirmiş ve değiştirilmiş şifrenin kaç kere kabul edileceğini belirler.


pwdInHistory: Sistemin kullanıcının en son kullandığı kaç şifreyi hatılayacağını belirler. Bu liste içerisindeki şifrelerin yeniden kullanımına izin verilmez. Parametre şifre sayısını belirler.


pwdLockout: TRUE ya da FALSE olabilir. Kullanıcıların şifrelerini ilgili alanda belirtilen sayı kadar hatalı girdikleri zaman hesaplarının kilitlenip kilitlenmeyeceğini belirler.


pwdLockoutDuration: Kullanıcıların hesapları eğer kilitlenirse, ne kadar süre kilitli kalacağını belirler. Süre cinsi saniyedir.


pwdMaxAge: Kullanıcıların şifrelerinin ne kadar süre geçerli olacağını belirler. Süre bitimi sonrasında kullanıcının şifresi güncellenmelidir. Yoksa kullanıcı giriş yapamaz. Süre cinsi saniyedir.


pwdMaxFailure: Kullanıcının hesabının kaç hatalı şifre girişi sonucu kilitleneceğini belirler.


pwdMinLength: Kullanıcının yeni şifresinin en az kaç karakter uzunluğunda olacağını belirler.


pwdMustChange: TRUE ya da FALSE olabilir. Kullanıcının şifre geçerliliği sona erdikten sonra şifresinin değiştirilmesi zorunluluğunu belirler.


pwdSafeModify: TRUE ya da FALSE olabilir. Kullanıcının şifre değiştirebilmesi için eski şifresini openLDAP sunucuya gönderip göndermeyeceğini belirler.

 • No labels