PARDUS

Page tree

Gerekli paketleri yükleyelim:

sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common

Yüklediğimiz servisleri başlatalım:

sudo /etc/init.d/nfs-common start
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start

Servisleri systemd ile de başlatabilirsiniz.

sudo systemctl start nfs-kernel-server.service


Paylaşım vermek istediğimiz bilgisayarda aşağıdaki kodu yazıp (export dosyasını açarak)

sudo nano /etc/exports

içerisine paylaşım vermek istediğimiz dizinin yolunu yazıyoruz;

/home/cüneyt/paylasim (rw,sync)

export dosyamızı kayıt ederek kapatıyoruz.

Nano editöründe açık dosyayı kaydederek kapatmak için CTRL+O - ENTER - CTRL+X tuşlarını sırayla kullanıyoruz.

Servisimizi yeniden başlatıyoruz:

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart


Diğer bilgisayardan, paylaşım vermiş olduğumuz bilgisayardaki dizine ulaşmak için kullanıcınızın ev dizininde, istediğimiz isimde bir dizin oluşturuyoruz. Ben CuneytPaylasim isimli bir dizin oluşturdum:

mkdir /home/kaan/CuneytPaylasim

Oluşturduğumuz dizine paylaşılan dizini mount ediyoruz:

sudo mount -t nfs paylasim_yapilan_bilgisayarın_ip:/paylasilan_dizinin_yolu oluşturduğumuz_dizinin_adi

Örnek:
sudo mount -t nfs 10.6.5.191:/home/cüneyt/paylasim /home/kaan/CuneytPaylasim/

Sistem açılışında paylaşım dizinlerinin otomatik bağlanmasını istiyorsanız fstab dosyasında düzenleme yapınız.