PARDUS

Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proxmox Debian tabanlı bir sanallaştırma altyapısı sistemidir.

Proxmox kuracağınız fiziksel donanımın sadece Proxmox sistemine ayrılmış olması tavsiye edilmektedir.


Proxmox indirilip bir usb veya bir dvd ye kopyalandıktan sonra fiziksel donanım bu medya aygıtından başlatılır.

Kurulum aşamasında ülke seçimi, sunucu FQDN bilgisi, sunucu IP bilgileri ve kullanıcı adı şifre girildilten sonra kurulum başlatılır.

Kurulum bittikten sonra sunucuya https://<sunucu_ip>:8006 adresinden erişim sağlanabilir.


Kurulum sonrası network işlemleri:

Proxmox sunucumuzu kurduktan sonra eğer sunucu üzerinde barındıracağımız sanal sistemler başka bir vlan bloğunda ise, 

bu bloğun tanımlarını yapmamız gerekmektedir. Bu Vlan'in bağlanacağı ek ethernet portları için /etc/network/interfaces dosyasında aşağıdakine benzer tanımlar yapılmalıdır.

İlk tanımımız kurulumda sorulan ön tanımlı network kartının satırlarıdır. Bu örnekte, cihazımızdaki 4 ethernet kartından 4. olanına yönetim vlan'ini takmış bulunuyoruz.

auto vmbr0

iface vmbr0 inet static

address 10.x.x.x

netmask 255.255.255.0

gateway 10.x.x.1

bridge-ports eno4

bridge-stp off

bridge-fd 0

Aşağıdaki örnekte 2 adet etherneti bond ediyoruz.

allow-vmbr1 bond0

iface bond0 inet manual

ovs_bonds eno1 eno2

ovs_type OVSBond

ovs_bridge vmbr1

mtu 1500

ovs_options bond_mode=balance-slb

Aşağıdaki örnekte bond edilen network cihazlarına bridge tanımlıyoruz.

auto vmbr1

allow-ovs vmbr1

iface vmbr1 inet manual

ovs_type OVSBridge

ovs_ports bond0 vlan1

Aşağıdaki örnekte bu bridge den çalışan bir vlan tanımlıyoruz. tag adımı sunucuları tanımlarken kullanılması için gerekecektir

allow-vmbr1 vlan1

iface vlanyas inet static

address 10.10.1.0

netmask 255.255.255.0

ovs_type OVSIntPort

ovs_bridge vmbr1

mtu 1500

ovs_options tag=x

Son olarak sunucuların proxmox yönetim networkunden ayrı bir trafiğe sahip olması için sanal sunucu networkunde yönlendirme yapıyoruz.

post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '10.10.1.0/24' -o vmbr1 -j MASQUERADE

post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '10.10.1.0/24' -o vmbr1 -j MASQUERADE

  • No labels