PARDUS

Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konsolda xrandr ile komutu ile bilgisayara göre değişiklik gösterdiği için VGA-1, DP-2 mi hangisi varsa onu sorguluyoruz. Aşağıdaki kırmızı alanlarda değişiklik yapıyoruz.

Adını yansi.sh olarak tanımlayarak home/KULLANICI_ADINIZ/   klasörünün içine atıyoruz.
Örnek sh dosyasını aşağıdaki bağlantıdan indirip kırmızı alanlardaki değişiklikleri yaparak home/KULLANICI_ADINIZ/ dizinin içine atalım.

yansi.sh

xrandr --newmode "1920x1080_50.00" 141.50 1920 2032 2232 2544 1080 1083 1088 1114 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA-1 1920x1080_50.00
xrandr --output VGA-1 --mode "1920x1080_50.00"

xrandr --newmode "1400x900_50.00" 141.50 1920 2032 2232 2544 1080 1083 1088 1114 -hsync +vsync
xrandr --addmode DP-2 1400x900_50.00
xrandr --output DP-2 --mode "1400x900_50.00"

Bilgisayarın her yeni başladığında otomatik olarak çalışması için 

Ayarlar - > Oturum ve başlangıç -> Uygulama Otomatik Başlat sekmesindeki Ekle butonu ile isim ( yansi ) ve komuta da ( bash  /home/KULLANICI_ADINIZ/yansi.sh ) dosyanızı seçip işlemi tamamlayınız.

  • No labels