PARDUS

Page tree

Bir uygulamanın otomatik güncelleme almasını engellemek için dpkg, apt, aptitude ve synaptic paket yöneticisi aracılığıyla uygulanabilir dört yöntem aşağıdaki gibidir.

dpkg

Paketin güncelleme almasını engellemek için;

echo "paket_adı hold" | sudo dpkg --set-selections


Engeli kaldırmak için;

echo "paket_adı install" | sudo dpkg --set-selections


Paketlerin durumunu görüntülemek için;

dpkg --get-selections


Tek bir paketin durumunu görüntülemek için;

dpkg --get-selections | grep "paket_adı"

apt

Paketin güncelleme almasını engellemek için;

sudo apt-mark hold paket_adı

Engeli kaldırmak için;

sudo apt-mark unhold paket-adı

aptitude

Paketin güncelleme almasını engellemek için;

sudo aptitude hold paket_adı

Engeli kaldırmak için;

sudo aptitude unhold paket_adı


Synaptic Paket Yöneticisi

Paketin güncelleme almasını engellemek için;

Synaptic paket yöneticisi çalıştırılır. Paket ismi arama kutusuna yazılarak aratılır.

Paket bulunduktan sonra seçili duruma getirilir ve üst panelden Paket menüsüne girilerek "Sürümü Kilitle" seçilerek paketin otomatik güncellenmesi engellenir.

Engeli kaldırmak için;

Engellenen paket aratılır ve seçili duruma getirildikten sonra üst panelden Paket menüsüne girilir "Sürümü Kilitle"de bulunan işaret kaldırılır.


  • No labels