PARDUS

Page tree

Datamax barkod yazıcılar çok yaygın olmamakla birlikte bazı kurum veya özel kuruluşlarda kullanımına devam edilmektedir. 

  • Yazıcı Ayarları > Ekle > Yazıcı seçilir > 
  • sürücü seçimi esnasında Generic> Raw Queue seçilir (Barkod yazıcılarda sık kullanılan bir format)


    ,

  • İleri seçiminden sonra yazıcınız hazır hale gelmektedir. 

  • Yazıcının baskı ayarları için otomatik bir profil tanımlamak en kolay yol olsada, gerçekleştirilemediği bazı durumlarda yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

  • İş Seçenekleri bölümünden doğru boyutlarla ayarlama yapılmalıdır.