PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aşağıdaki anlatım yazıcının fiziksel olarak Pardus işletim sistemi yüklü olan bilgisayara bağlı olması senaryosu üzerinden yapılmıştır.

  • Pardus bilgisayarda yazıcının mutlaka paylaşıma açık olması gereklidir. ( Pardus-Pardus Bilgisayarlar Arası Yazıcı Paylaşımı içeriği ile kontrol edilebilir. )
  • Windows bilgisayarda internet tarayıcıya "pardus pc ip numarası:631 " yazılarak yazıcının tam ismine ulaşılması gerekmektedir.

...