PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lider Ahenk Açık Kaynak Merkezi Yönetim Sistemi için kurulum ve kullanım ile ilgili kılavuzlara buradan erişebilirsiniz. Sunucu, istemci ve yönetim arayüzü kurulum ve kullanım dokümanları görsel içerikler ile zenginleştirilmiştir.