PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • sürücü seçimi esnasında Generic> Raw Queue seçilir (Barkod yazıcılarda sık kullanılan bir format)
  Image Modified

  Image Modified,

 • İleri seçiminden sonra yazıcınız hazır hale gelmektedir. 

 • Yazıcının baskı ayarları için otomatik bir profil tanımlamak en kolay yol olsada, gerçekleştirilemediği bazı durumlarda yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

  Image Modified
 • İş Seçenekleri bölümünden doğru boyutlarla ayarlama yapılmalıdır.