PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Cihazın yazılımla iletişimine göre, RAW tipi seçilerek kurulum yapılması gerekebilir. O durumunda Datamax Barkod Yazıcı konusuna dönülebilir. Kurulum adımları birebir aynıdır.
  • Dikkat edilmesi gereken en önemli husus yazıcıya verilen ismin, cihaza verilen isimle aynı olmasI gerekliliğidir. İsimlerin aynı olmaması durumunda yazılım ile cihaz iletişim kurmasını engeller ve çıktı alınamaz.

Image Modified


  • Yazıcı kullanıma hazırdır. 

...