PARDUS

Page tree

Terminal açarak aşağıdaki kod ile depo indexlerini güncelliyoruz:

Güncelleme
sudo apt-get update

Kullanıcı ev dizininde paylaşım vermek istediğimiz bir dizin oluşturuyoruz ve izinleri düzenliyoruz:

Dizin oluşturma
mkdir ~/paylasim
sudo chmod 777 ~/paylasim

Samba paketini yüklüyoruz:

Paket yükleme
sudo apt-get install samba*

Aşağıdaki komut ile samba yapılandırma dosyasını açıyoruz ve en son satıra iniyoruz:

Editör açma
sudo nano /etc/samba/smb.conf

Paylaşım vermek istediğimiz dizin için düzenleme yapıyoruz:

[paylasim]
comment = paylasim dizini
path = /home/kullanici_adiniz/paylasim
browseable = yes
guest ok = yes
read only = no
public = yes
writable = yes
#create mask = 0775
#directory mask = 0775

Yazdıklarımızı kaydederek çıkıyoruz.

Kaydet ve çık

CTRL+O   ENTER   CTRL+X tuşları ile kaydedip çıkıyoruz.

Servisi yeniden çalıştırıyoruz:

Yeniden başlatma
sudo /etc/init.d/samba restart

Uyarı

restart komutunda hata alırsanız aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

sudo /etc/init.d/smbd restart

ya da

sudo /etc/init.d/samba-ad-dc restart


Uyarı

Diğer bilgisayardan paylaşım dizinine giremezseniz sudo smbpasswd -a kullanıcı_adı komutu ile kullanıcıya parola belirleyerek deneyiniz. Servisi yeniden başlatınız: sudo /etc/init.d/smbd restart

3 Comments

 1. Anonymous

  Peki birden fazla klasörü, farklı kullanıcı adları ile nasıl paylaşırım? 

 2. [paylasim] yazan kısımda Türkçe harf kullanmadan isimleri yazabilirsiniz.

  Örnek: [paylasim_kaan] gibi.

 3. son komutta değişiklik olabilir;

  sudo /etc/init.d/smbd restart

  deneyiniz.