aKurum veya iş yerinizde bulunan mevcut Active Directory (AD) yapısına Pardus makinenizi dahil etmek (domain’e almak) için yapılması gerekenler uygulamaları olarak anlatılmıştır.

*Aşağıda yapılacak tüm işlemler ROOT YETKİSİ ile yapılmalıdır.

** Bu dökümanda:

*** Siz bu işlemleri gerçekleştirirken kendi AD yapınızın isim ve değerlerini kullanmayı unutmayınız. 

 1. Öncelikle Pardus - AD entegrasyonu için aşağıda belirtilen gerekli tüm paketler kurulmalıdır. (konsol açılır ve root yetkisi ile paketler kurulur)

  apt install realmd samba-common krb5-user packagekit samba-common-bin samba-libs adcli ntp winbind samba libnss-winbind libpam-winbind krb5-config krb5-locales krb5-user ntpdate


 2. Paketlerin kurulumunun tamamlanmasının ardından gelen pencereye Domain isminizi büyük harflerle giriniz.


 3. Gelen 2. pencerede tam domain adı girilir. (Küçük harf girilebilir.)

 4. Gelen 3. pencerede için yine tam domain ismi girilir.


  4/1. *** pico /etc/hosts dosyası açılır

  AD ip tam domainadı 

  örn: 10.10.10.10 pardusdc.pardus.local pardusdc


  şeklinde düzenlenir.

 5. Domain ve sistem iletişiminin sağlıklı olabilmesi için saatlerinin eşit olması zorunludur. İlerleyen aşamalarda sorun yaşanmaması için ntp sunucusu ile sistem aşağıdaki gibi eşitlenir.


       

 6. Ntp sunucusunda yaptığımız değişikliğin geçerli olabilmesi için servis mutlaka yeniden başlatılmalıdır.

      
7. İki sistem arasındaki saati eşitlemek için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.


systemctl stop ntp.service
ntpdate -q pardus.local
ntpdate pardus.local
 systemctl start ntp.service8. resolv.conf dosyası açılarak domain ip adresi düzenlenmelidir.


Varsayılan olarak Active Directory’nin içindeki DNS sunucusu kullanıldığı için, buraya Active Directory IP adresinin girilmesi gerektedir. (Active Directory’nin authoritive kabul ettiği başka bir DNS sunucusu ile sistem çalışıyorsa,  DNS sunucusu burada girilecektir.)

9. realmd.conf dosyasının içindekiler görseldeki gibi düzenlenmelidir.(os-name ve versiyon kullandığınız sürüme göre değişecektir) Diğer değerler düzenlenmelidir.

*realmd.conf dosyasını düzenlemek istediğinizde ulaşamıyorsanız, öncelikle oluşturmanız gerekebilir. Dosyayı oluşturarak aşağıdaki değerleri düzenleyiniz.


[users]

default-home = /home/%D/%U

default-shell = /bin/bash

[active-directory]

default-client = winbind

os-name = Pardus

os-version = 17.5

[service]

automatic-install = no

[pardus.local]

fully-qualified-names = no

automatic-id-mapping = yes

user-principal = yes

manage-system = no


10. etc/krb5.conf dosyası açılır eğer default realm değeri büyük harflerle domain isminiz değilse o şekilde düzenlemeniz gerekir.
11. $ realm discover domain adı (örn. pardus.local) komutu çalıştırılır.
12. $ realm join -v -U administrator pardus.local komutunu çalıştırın (buradaki bilgiler size ait yetkili kullanıcı ismi ve domain isminiz olmalı)
13. kinit administrator (sizin yetkili kullanıcınız yazılmalı)

14. etc/samba/smb.conf dosyasında bulunan değerler görseldekiler ile değiştirilir.

usershare allow guests = yes

kerberos method = system keytab

templete homedir = /home/%D/%U

templete shell = /bin/bash

security = ads

realm = PARDUS.LOCAL

idmap gid = 10000-2000000

idmap uid = 10000-2000000

winbind use default domain = yes

winbind refresh tickets = yes

winbind offline logon = yes

winbind enum groups = yes

winbind enum users = yes

client use spnego = yes

client ntkmv2 auth = yes


15. /etc/nssswitch.conf dosyası açılır içerisindeki değerler görseldekiler ile değiştirilir.


16. işlemler tamamlandıktan sonra aşağıdaki servisleri yeniden başlatmamız gerekmektedir.

17. $ net ads join -U Administrator komutunu çalıştırın

18. $ net ads join -k 


19. İşlem adımları buraya kadar eksiksiz tamamlandığında;

20. $ pam-auth-update komutu çalıştırılır.


21. Sistemin yeni kullanıcıları kabul edişinde ilgili klasörleri otomatik yaratmasını sağlıyoruz.

$ echo 'session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077' >> /etc/pam.d/common-account

22. Tüm bu işlemler bittiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatarak eklediğiniz kullanıcı ile giriş yapabilirsiniz.