PARDUS

Page tree

null

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »


Terminali açarak mysql, apache, php için gerekli paketleri yükleyelim:

sudo apt-get install mysql-client mysql-server 
sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install php7.0 libapache2-mod-php
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Pardus 19 için

Pardus 19 için mysql-client ve mysql-server paket kurulumları şu şekilde yapılacaktır:

sudo apt install default-mysql-*

Tarayıcı adresine http://localhost yazarak test edebilirsiniz.


Aşağıdaki kod ile nano editörünü açın.

sudo nano /var/www/html/info.php

Açılan editörde aşağıdaki satırı kopyalayıp yapıştırın.  CTRL+O  - ENTER  -  CTRL+X  tuşlarını sırayla basarak kaydedip kapatın.

<?php
    phpinfo();
?>


Tarayıcı adresine http://localhost/info.php yazarak test edebilirsiniz.


Terminalden aşağıdaki komutu girip paketleri yükleyin:

sudo apt-get install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-int php-pear php7.0-imap php7.0-mcrypt php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-snmp php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl


Servisi yeniden başlatalım.

sudo service apache2 restart


Phpmyadmini kuralım.

sudo apt-get install phpmyadmin

Önemli

Kurulumda apache2 seçin ve sonraki soruda Hayır seçeneğini seçin.


Apache'nin ayar dosyasını aşağıdaki kod ile nano editörünü açarak düzenleyelim.

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Açılan editörde en alt satıra inerek aşağıdaki satırı kopyala yapıştır ile açmış olduğunuz dosyaya ekleyin. CTRL+O  - ENTER  -  CTRL+X  tuşlarını sırayla basarak kaydedip kapatın.

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Servisi yeniden başlatalım ve  /var/www dizinine 777 yetkisini verelim:

sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo chmod -R 777 /var/www/


Mysql veri tabanına girmek için aşağıdaki komutu kullanalım ve root olarak giriş yapalım

sudo mysql -u root -p

Başka kullanıcı eklemek istiyorsanız, yukarıdaki kod ile girdikten sonra aşağıdaki kodları sırayla uygulayınız:
CREATE USER 'kullanıcıadı'@'localhost' IDENTIFIED BY 'parola';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcıadı'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Yukarıdaki sql komutlarında bulunan kullanıcıadı, localhost, parola bilgilerini kendinize göre düzenleyiniz.


Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra oluşturduğunuz kullanıcı ile işlem yapmak istiyorsanız terminalden aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

mysql -u kullanıcıadı -p

Tarayıcıdan giriş yapmak istiyorsanız, tarayıcının adres çubuğuna aşağıdaki adresi girerek oluşturduğunuz kullanıcı ve parolası ile giriş yapabilirsiniz.


Limit ayarlarını değiştirmek için:

sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini Komutu ile açılan dosyada aşağıdaki değerleri değiştirebilirsiniz.


post_max_size = 750M

upload_max_filesize = 750M

max_execution_time = 5000

max_input_time = 5000

memory_limit = 1000M

sudo /etc/init.d/apache2 restart komutu ile servisi yeniden başlatın.İlişkili makaleler  • No labels