PARDUS

Page tree

null

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Kamu kurumlarında OpenLDAP bileşeninin Master/Slave yapısında kurulum ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Kurulum;

 • Ortak Adımlar
 • Master Sunucu Ayarları
 • Slave Sunucu Ayarları
 • Kurulum Testi

adımlarından oluşmaktadır.

Kurulumlar Pardus 17.3 üzerinde OpenLDAO(slapd)    2.4.44+dfsg-5+deb9u2 versiyonu ile yapılmıştır

Ortak Adımlar

Aşağıdaki adımlar her iki ldap sunucusunda uygulanacak adımlardır;

Uçbirimde;

sudo apt install slapd ldap-utils -y

komutu ile ldap paketi ve ldap komutlarını getiren ldap-utils paketi yüklenir. Kurulum esnasında ldap admin kullanıcısı için parola(  Yönetici parolası-Parolayı doğrulayınız ) tanımlanır. Paket kurulumları tamamlandıktan sonra slapd paketi konfigüre edilir. Uçbirimde;

dpkg-reconfigure slapd

aşağıda örnek değerleri tanımlanan alanlar kurulum esnasında girilir.

AlanDeğer

OpenLDAP sunucu yapılandırması atlansın mı?

Hayır

DNS alan adı:

liderahenk.org
Örgüt adı:LiderAhenk
Yönetici parolası:ssifre
Parolayı doğrulayınız:ssifre
Kullanılacak veritabanı arka ucu:MDB

* slapd paketi tamamen kaldırıldığında veritabanının da kaldırılmasını ister misiniz?

Hayır
** Eski veritabanı taşınsın mı?Evet

Yukarıdaki değerlerden * ve ** değerlerini farklı bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

Master Sunucu Ayarları

Bu adımlar master olarak belirlenen ldap sunucusunda uygulanır.

 • İlk olarak uçbirimde;
pico syncmod.ldif

komutu ile syncmod.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.

dn: cn=module{0},cn=config
changetype: modify
add: olcModuleLoad
olcModuleLoad: syncprov.la

Daha sonra;

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f syncmod.ldif

komutu ile syncmod.ldif dosyası ldap,'a yüklenir. Yükleme sonrası uçbirim çıktısı aşağıdaki şekilde olmalıdır;

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "cn=module{0},cn=config


 • Uçbirimde;
pico index.ldif

komutu ile index.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.

dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
add: olcDbIndex
olcDbIndex: entryUUID,entryCSN eq

Daha sonra;

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f index.ldif

komutu ile index.ldif dosyası ldap,'a yüklenir. Yükleme sonrası uçbirim çıktısı aşağıdaki şekilde olmalıdır;

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "olcDatabase={1}mdb,cn=config"


 • Uçbirimde;
pico sync.ldif

komutu ile sync.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.

dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: add
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcSyncProvConfig
olcOverlay: syncprov

Daha sonra;

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f sync.ldif

komutu ile sync.ldif dosyası ldap,'a yüklenir. Yükleme sonrası uçbirim çıktısı aşağıdaki şekilde olmalıdır;

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "olcOverlay=syncprov,olcDatabase={1}mdb,cn=config"

Slave Sunucu Ayarları

Bu adımlar slave olarak belirlenen ldap sunucusunda uygulanır.

 • İlk olarak uçbirimde;
pico syncmod.ldif

komutu ile syncmod.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.

dn: cn=module{0},cn=config
changetype: modify
add: olcModuleLoad
olcModuleLoad: syncprov.la

Daha sonra;

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f syncmod.ldif

komutu ile syncmod.ldif dosyası ldap,'a yüklenir. Yükleme sonrası uçbirim çıktısı aşağıdaki şekilde olmalıdır;

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "cn=module{0},cn=config


 • Uçbirimde;
pico index.ldif

komutu ile index.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.

dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
add: olcDbIndex
olcDbIndex: entryUUID,entryCSN eq

Daha sonra;

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f index.ldif

komutu ile index.ldif dosyası ldap,'a yüklenir. Yükleme sonrası uçbirim çıktısı aşağıdaki şekilde olmalıdır;

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "olcDatabase={1}mdb,cn=config"


 • Uçbirimde;
pico sync.ldif

komutu ile sync.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.

dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
add: olcSyncRepl
olcSyncRepl: rid=001
  provider=ldap://ldap-master-ip
 bindmethod=simple
 binddn="cn=admin,dc=liderahenk,dc=org"
 credentials=ssifre
 searchbase="dc=liderahenk,dc=org"
 scope=sub
 schemachecking=on
 type=refreshAndPersist
 retry="30 5 300 3"
 interval=00:00:00:30
 starttls=yes
 tls_reqcert=allow

Oluşturulan sync.ldif dosyasındaki;

provider=ldap://ldap-master-ip

binddn="cn=admin,dc=liderahenk,dc=org"

credentials=ssifre

searchbase="dc=liderahenk,dc=org"

değerler yukarıda ortak ayarlarda girilen bilgiler ile doldurulmalıdır. Daha sonra;

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f sync.ldif

komutu çalıştırılmalı, sync.ldif dosyası ldap,'a yüklenmelidir. Sonuç aşağıdaki şekilde dönmelidir;

SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "olcOverlay=syncprov,olcDatabase={1}mdb,cn=config"

Kurulum Testi

Son olarak yapılan kurulumun testi iiçn örnek bir kullanıcıyı sisteme ekleyelim;

pico user.ldif

komutu ile user.ldif dosyası açılır ve;

dn: uid=test-user,dc=liderahenk,dc=org

objectClass: simpleSecurityObject

objectclass: account

uid: test-user

description: Test User

userPassword: Test1234

satırları isteğe göre düzenlenir. Daha sonra;

ldapadd -x -W -D "cn=admin,dc=liderahenk,dc=org" -f user.ldif

"Enter LDAP Password" sorusuna yukarıda tanımlanan admin parolası girilir, çıkan sonuç;

adding new entry "uid=test-user,dc=liderahenk,dc=org "

şeklinde olmalıdır.

ldapsearch -x uid=test-user -b dc=liderahenk,dc=org

komutu ile kullanıcının eklendiği kontrol edilebilir, çıkan sonuç aşağıdaki şekilde olmalıdır;

# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=liderahenk,dc=org> with scope subtree
# filter: uid=test-user
# requesting: ALL
#

# test-user, liderahenk.org
dn: uid=test-user,dc=liderahenk,dc=org
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: account
uid: test-user
description: Test User

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
 • No labels