PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Diğer bilgisayardan, paylaşım vermiş olduğumuz bilgisayardaki dizine ulaşmak için istediğimiz bir yerdekullanıcınızın ev dizininde, istediğimiz isimde bir dizin oluşturuyoruz. Ben masaüstünde CüneytPaylasim CuneytPaylasim isimli bir dizin oluşturdum:

Code Block
languagebash
mkdir /home/kaan/Masaüstü/CüneytPaylasimCuneytPaylasim

Oluşturduğumuz dizine paylaşılan dizini mount ediyoruz:

...

Code Block
languagebash
sudo mount -t nfs paylasim_yapilan_bilgisayarın_ip:/paylasilan_dizinin_yolu oluşturduğumuz_dizinin_adi

Örnek:
sudo mount -t nfs 10.6.5.191:/home/cüneyt/paylasim /home/kaan/MasaüstüCuneytPaylasim/CüneytPaylasim/


Info

Sistem açılışında paylaşım dizinlerinin otomatik bağlanmasını istiyorsanız fstab dosyasında düzenleme yapınız.

...