PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Etkileşimli tahtayı kaydettiniz ancak kaydı değiştirmeniz gerekiyor ise  "ETA Doğrulama" uygulamasını kullanarak  Etkileşimli tahta kaydını değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki video da adım adım tahta kaydını nasıl değiştirileceği anlatılmaktadır. 


Multimedia
nameETAPKayıtDegistirme.mp4
width100%

...