PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pardus 19.2 de çalışmaktadır.

Terminal veya Uçbirim açıyoruz.

sudo apt-get install openjdk-8-jre icedtea-netx paketlerini kuruyoruz.
sudo update-alternatives --config java komutundan openjdk-8 yazanı seçiyoruz.
sudo nano /usr/share/icedtea-web/bin/javaws.sh  dosyasının içindeki JRE= ile başlayan satırının başına # işareti koyuyor altına JRE=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 ekliyoruz.
ÇKYS sitesinden ÇKYS uygulaması kısayolu ckys.jnlp ve TSİM uygulaması kısayolu tsim.jnlp dosyayı indirerek sağ tıklayıp İcedtea Web Start ile çalıştır veya konsoldan javaws ckys.jnlp ve  javaws tsim.jnlp yazıp enter diyerek ÇKYS ve Tsim çalışmaktadır.