PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Adını yansi.sh olarak tanımlayarak home/KULLANICI_ADINIZ/   klasörünün içine atıyoruz.
Örnek sh dosyasını aşağıdaki bağlantıdan indirip kırmızı alanlardaki değişiklikleri yaparak home/KULLANICI_ADINIZ/ dizinin içine atalım.

yansi.sh

xrandr --newmode "1920x1080_50.00" 141.50 1920 2032 2232 2544 1080 1083 1088 1114 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA-1 1920x1080_50.00
xrandr --output VGA-1 --mode "1920x1080_50.00"

xrandr --newmode "1400x900_50.00" 141.50 1920 2032 2232 2544 1080 1083 1088 1114 -hsync +vsync
xrandr --addmode DP-2 1400x900_50.00
xrandr --output DP-2 --mode "1400x900_50.00"

Bilgisayarın her yeni başladığında otomatik olarak çalışması için 

...