PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PARDUS 19.4 versiyonu için güncellenmiştir.

Aşağıdaki paketleri çalıştırmadan önce Pardus depoları güncellemeliyiz. ( terminalde sudo apt update ) .Ayrıca paketlerin bağımlılıkları bulunduğundan kurulumdan sonra hata verirse terminalde sudo apt -f install çalıştırmalısınız

...