PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

0 1 2 seçimli ekran geldiğinde oracla javanın bulunduğu satırın numarası 2 seçilip enter diyoruz.

Bu işlemden sonra herhangibirklasörde sağ tık  Burada Terminal aç ekranındaTerminal de ControlPanelyazarak enter yaptığınızda (Normalkullanıcıile) veya masaüstü Alt+F2 ile açılan uygulama bulucu ControlPanel enter ile girişyapabilirsiniz.

...