PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mysql veri tabanına girmek için aşağıdaki komutu kullanalım ve root olarak giriş yapalım

sudo mysql -u root -p


Başka kullanıcı eklemek istiyorsanız, yukarıdaki kod ile girdikten sonra aşağıdaki kodları sırayla uygulayınız:

CREATE USER 'kullanıcıadı'@'localhost' IDENTIFIED BY 'parola';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcıadı'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;


Yukarıdaki sql komutlarında bulunan kullanıcıadı, localhost, parola bilgilerini kendinize göre düzenleyiniz.

...

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra oluşturduğunuz kullanıcı ile işlem yapmak istiyorsanız terminalden aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

mysql -u kullanıcıadı -p

Tarayıcıdan giriş yapmak istiyorsanız, tarayıcının adres çubuğuna aşağıdaki adresi girerek oluşturduğunuz kullanıcı ve parolası ile giriş yapabilirsiniz.

http://localhost/phpmyadmin:9000