PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1 .https://www.mblock.cc/en-us/download sitesinden mBlock 3 .deb paketi indirilir.


2.mBlock deb paketinin indirildiği klasörde sağ tıklayıp Uç birimi burada aç

(Burada Terminal Aç) diyeceğiz.


3.Bu aşamada konsol ekranında sudo dpkg -i mBlock yazıp “Tab” tuşuna

basılacaktır, tab tuşu otomatik olarak dosya adını tamamlayacaktır. Enter tuşuna

basılarak ve  yönetici şifresini girerek uygulamayı kurabilirsiniz.