PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

9. realmd.conf dosyasının içindekiler görseldeki gibi düzenlenmelidir. (os-name ve versiyon kullandığınız sürüme göre değişecektir) Diğer değerler düzenlenmelidir.
  • $ pico /etc/realmd.conf

* realmd.conf dosyasını düzenlemek istediğinizde ulaşamıyorsanız, öncelikle oluşturmanız gerekebilir. Dosyayı oluşturarak aşağıdaki değerleri düzenleyiniz.

  • $ cd /etc
  • $ touch realmd.conf
Image RemovedImage Added


  • Realmd ile bağlanacağımız Active Directory Realm özelliklerini giriyoruz. Pardus.local domain ismi ile ilgili ayarları genel ayarların altındaki görebilirsiniz.

...