PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kde arayüzü görselliğin ön planda olduğu, son kullanıcıya hitap eden eden, ön tanımlı olarak bir çok uygulamamanın yüklü geldiği bir arayüzdür.

Kurulmak istenirse konsol açılarak:

Code Block
apt install pardus-kde-desktop

komutu çalıştırılarak sisteme kurulabilir. Bilgisayar açılışında arayüz seçilerek kullanıma başlanabilir.