PARDUS

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  tarihinde Ömer Çakmak

...

 

 tarafından yayınlandı.

...


Konsol ekranında;

Code Block
languagebash
history

komutunu çalıştırdığınızda aktif olan uçbirime o ana kadar yaptığınız işlemleri döker. Hangi kullanıcı ile uç birimde oturum açtıysanız o kullanıcıya ait uçbirim geçmişini( Bash History) görüntüler. Basit olarak bu geçmiş


Code Block
languagebash
history -c


komutu ile silebilirsiniz. Fakat bu şekilde bir temizlik sonrasında uçbirimi kapatıp tekrar açtığınızda eski veriler tekrar uçbirime yüklenir. Kökten bir çözüm için;


Code Block
languagebash
cat /dev/null > ~/.bash_history && history -c && exit


komutunu kullanabilirsiniz. Bu işlem sonrasında (hangi kullanıcı aktif ise o kullanıcının) uçbirim geçmişini ebediyete uğurlamış olacaksınız.