PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

aşağıda örnek değerleri tanımlanan alanlar kurulum esnasında girilir.

AlanDeğer

OpenLDAP sunucu yapılandırması atlansın mı?

Hayır

DNS alan adı:

liderahenk.org
Örgüt adı:LiderAhenk
Yönetici parolası:ssifre
Parolayı doğrulayınız:ssifre
Kullanılacak veritabanı arka ucu:MDB

* slapd paketi tamamen kaldırıldığında veritabanının da kaldırılmasını ister misiniz?

Hayır
** Eski veritabanı taşınsın mı?Evet

Yukarıdaki değerlerden * ve ** değerlerini farklı bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

...