PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Yazıcının marka ve modeli uygun sürücü ile kurulabilmesi için seçilir.

  • Uygun marka model seçimlerinden sonra yazıcı kullanıma hazır hale gelecektir. Son olarak gelişmiş ayarları yapabileceğiniz bu istenilen ayarlamalar yapılabilir veya öntanımlı ayarları ile kullanıma başlanabilir.