PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Google-Chrome paketinin linux uyumlu paketi internet üzerinden indirilir. Linux sistemli makineden indirme yapmak istediğinde sizin otomatik olarak linux versiyonlara yönlendirecektir. Bizim
  •  Bizim seçimimiz debian paket yönetim sistemini kullandığı için .deb uzantılı paket olmalıdır.

...