PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sık kullanılan linux konsol komutları ve açıklamaları

KOMUTPARAMETRE (sık kullanılan)AÇIKLAMA
ls

-l, -la, a

listeleme: bulunduğu veya yönlendirildiği dizindeki klasörleri listeler. Kullanılan parametrelerle birlikte, tüm dosyaları (gizli dosyalar dahil) sahibi, yetkileri ve oluşturulma tarihi gibi detaylara ulaşılabilir.
cd

geçiş: yolu gösterilen dizine gider. örn: cd /home bulunduğunuz dizinden home dizinine geçiş yapar.

pwd
İçinde bulunulan dizinin tam adresini gösterir.

cp

-a, -r

kopyalama: dosya ve/veya klasörleri, yolu gösterilen dizine kopyalar.

komut kopyalanmak istenen dosya yada klasörün tam adresi

örn: cp /home/deneme/test /home/deneme/belgeler


mv

taşıma/değiştirme: dosya ve/veya klasörleri, yolu gösterilen yere taşır. Konsol ortamında dosya ismi değiştirilmek istendiğinde yine bu komut kullanılır.

örn: mv /home/deneme/test /home/deneme/test1

rm-r, -rfsilme: hedef gösterilen dosya/dizini siler. örn: rm /home/pardus/test.txt örn:rm -r /home/pardus/test (test bir sizin ise parametre kullanımı olmadan işlem yapılamaz)
aptinstall, remove, purge

apt kurulum/kaldırma aracı olarak nitelendirilebilir. Depoda mevcut olan uygulamaları kurmak, sonrasında kaldırmak için kullanılır.

örn: apt install pinta(uygulama ismi) - uygulamayı kurar

örn: apt remove pinta -uygulamayı kaldırır

örn: apt purge pinta - uygulamayı sistemdeki tüm bağımlılıklarıyla birlkte kaldırır.

gdebi

kurulum: .deb (debian tabanlı paketler ) uzantılı paketleri grafiksel olarak veya konsol üzerinden kurmaya yarar. gdebi sistemde yüklü gelmeyebilir, öncelikle gdebi paketinin kurulması gerekebilir.

apt instal gdebi (gdebi paketi kurulur)

konsol da kurulum yapmak için: konsol açılır, paketin olduğu dizine gidilir gdebi pardus.deb ile paket kurulur.

arayüz üzerinden kurulum için:

dpkg-i,

.deb paketlerini kurmak için kullanılan bir kurulum aracıdır.

örn: dpkg -i x.deb komut dizisi ile kurulum yapılabilir.

update


sistemdeki paketleri günceller.

örn: apt update şeklinde kullanılarak sistemdeki paketleri günceller.

upgrade

sistemdeki yüklü paketleri, repoda bulunan yüksek versiyonlarına yükseltir.

örn: apt upgrade

fdisk-l

sistemde bulunan disklerin görüntülenme, boyutlandırma gibi işlemleri parametrelerle birlikte kolaylıkla yapabilen komut.

örn:fdisk -l /listeleme işlemini gerçekleştirir.

man

herhangi bir komutun kullanımı ile ilgili yardım almak için kullanılan komut. (Dil ingilizce)

örn: man apt / apt komutu kullanımı, parametreleri ve görevlerini sıralar.

help

herhangi bir komutun kullanımı ile ilgili yardım almak için kullanılan komut. (Dil Türkçe)

örn: apt help /apt komutu kullanımı, parametreleri ve görevlerini sıralar.
mount/umount-a, -t, -w

sisteme sonradan dahil edilen aygıt veya dizinin açılışta otomatik olarak sisteme bağlı hale gelmesini sağlar.

örn: mount /dev/sda1 /cdrom /bağlantıyı sağlar.

örn: umount /dev/sda1 /cdrom /bağlantıyı kopartır.

touch

belirtilen adres üzerinde dosya oluşturur. Dosya daha önceden oluşturulmuş ise tarihini değiştirir.

örn:touch pardus.txt /bulunduğu yerde pardus.txt adında bir dosya oluşturur.

echo

konsolda ekrana yada bir dosyaya veri yazmak için kullanılır.

örn: echo pardus >>pardus.txt (dosya adı belirtilmezse sadece ekrana yazar)

mkdir

dosya veya dizin oluşturmak için kullanılır.

örn: mkdir pardus.txt /bulunduğu yere dosya oluşturulmasını sağlar

mkdir pardus / bulunduğu yere dizin oluşturulmasını sağlar.

rmdir

-- i,

dosya veya dizin silmek için kullanılır.

örn: rmdir pardus.txt

rmdir pardus / dizin boş değilse parametre kullanmaksızın silinmesine izin verilmeyecektir.

rmdir --i pardus / --i parametresi ile boş değilse bile yoksay sil tercih edilmiş olur.


KOMUTPARAMETRE (sık kullanılan)AÇIKLAMA
cat-n, -bdosya içeriğinin metin olarak baştan sona doğru görüntülenmesini sağlar.
tac
dosya içeriğinin metin olarak sondan başa doğru görüntülenmesini sağlar.
less

more

head

-n, -v, -c

ilgili dosyanın, tamamının veya baştan itibaren sizin verdiğiniz parametreler doğrultusunda görüntülenmesini sağlar.
tail-n, -v, -cilgili dosyanın, tamamının veya sondan itibaren sizin verdiğiniz parametreler doğrultusunda görüntülenmesini sağlar.
sort

dosyadaki satırları alfabetik sıraya göre düzenleyip ekrana getirir.

örn:sort dosya adı (dosyadaki satırlar alfabetik sıralanır)

uniq

alt alta aynı olan kelimeleri teke indirmektedir. Sort komutu ile birlikte efektif kullanılabilir.

örn: uniq dosya adı çıkış dosyası ( çıkış dosyası belirtilmez ise sadece ekrana yazar.

cut

bir dosyada verilen parametrelere göre alanı keserek başka bir alana taşımayı sağlar .

örn: cut seçenek dosya adı


KOMUTPARAMETRE (sık kullanılan)AÇIKLAMA
wc
sırasıyla dosyada bulunan satır, kelime ve karakter bilgisini verir.
grep
bir dosyanın içinde belirtilen ifadeyi arar, parametrelerle birlikte detaylı ve pratik arama imkanı sağlar.
fgrep

find-t,verilen parametrelere göre arama yapan, çok sık kullanılan bir komuttur.
uname-a, -m, vişletim sistemi hakkında detaylı bilgi verir.
free
bellek ve swap alanı ile ilgili bilgileri görüntüler.
df
kullanılabilir disk alanını görüntüler.
ps
Aktif süreçler ile ilgili bilgi verir. Parametreler yardımı ile
top
çalışan tüm süreçleri görüntüler.


KOMUTPARAMETRE (sık kullanılan)AÇIKLAMA

clear


konsol satırını sayfanın en üstüne taşır. (geçmiş işlemleri silmez)
history

! , -c


konsolda yapılan tüm işlemleri işlem numaralarıyla birlikte sıralar.

örn: history

!14 / history de bulunan 14. satırda yapılan işlemi tekrarlar.

history -c işlem geçmişinizi siler

shutdown
bilgisayarınızı kapatır.
exit
konsolda işlem yaptığınız kullanıcıdan çıkış yapmanızı sağlar.
chmod
dosya veya dizinin yetkilerini değiştirir.
chown
dosya sahip veya grubu değiştirilir. (Dosya sahibi tarafından değiştirilebilir)
chgrp
dosya veya dizinin grubu değiştirilebilir.
tarxvf, sıkıştırılmış dosya oluşturmak veya açmak için kullanılır.
gzip
sıkıştırılmış dosya oluşturmak veya açmak için kullanılır.
date
sistemin tarih ve saatini gösterir.