PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ULAKBİM önderliğinde gerçekleştirilmekte olan Ahtapot, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında kullanılmak üzere dizayn edilen tam teşekküllü bir Açık Kaynak Kodlu Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi projesinin ismidirprojesidirAhtapot, Pardus Linux üzerine inşa edilen ve bir kurumun ihtiyaç duyacağı tüm siber güvenlik bileşenlerini birbirleri ile entegre ve merkezi yönetilebilir bir şeklinde sunmaktadır.

...