PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Elektronik imzanın tanıtılması için aşağıdaki işlemlerin yapılması gereklidir:
Code Block
sudo apt install akis
  • akis paketi kurulduktan sonra yine terminale;
Code Block
akia 
  • gelen ekranlar aşağıdaki gibi olacaktır:

...