PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Cihazın yazılımla iletişimine göre, RAW tipi seçilerek kurulum yapılması gerekebilir. O durumunda Datamax Barkod Yazıcı konusuna dönülebilir. Kurulum adımları birebir aynıdır.

Image Added

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus yazıcıya verilen ismin, cihaza verilen isimle aynı olmasI gerekliliğidir. İsimlerin aynı olmaması durumunda yazılım ile cihaz iletişim kurmasını engeller ve çıktı alınamaz.
  • Yazıcı kullanıma hazırdır. 

...