PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Yazıcı Ayarları > Ekle

  • Ağ yazıcısının ip adresi girilirgirilerek, cihaza ulaşılır

  • Yazıcı sürücüsü işletim sisteminin depolarında mevcut ise otomatik olarak kurulum tamamlanacaktır. 

...