PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • İşlemler bittiğinde Yazıcı Ayarlar/ Ekle seçimleri ile uygun marka ve modeli seçerek yazıcı kurulabilir. 
  • Lokal Yazıcı Kurulumları bağlantısından destek alınabilir.