PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Daha sonrasında yazıcı modeline göre ppd dosyası eklenerek kurulur.

Image Modified

İleri seçimleriyle kurulum tamamlanır, yazıcınız kullanıma hazırdır.

...