PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PARDUS 19.4 - 19.5 versiyonu için güncellenmiştir.

Aşağıdaki paketleri deb paketi çalıştırmadan önce Pardus depoları güncellemeliyiz. ( terminalde sudo apt update ) . Ayrıca paketlerin bağımlılıkları bulunduğundan kurulumdan sonra hata verirse terminalde sudo apt -f install çalıştırmalısınız. 

  • Pardus depolarına Arksigner ve Oracle Java paketleri Pardus depolarına eklenmiştir. Pardus ekibine teşekkür ederiz.
  • ckys0.3.deb

Yukarıdaki uygulamaları uygulamayı tek tek indirip kurmaktansa işlem yapmaktansa ckys.sh uygulamasını indiriyoruz. İndirdiğimiz klasörde sağ tıklayarak terminal açıyoruz. Terminalde sh ckys.sh diyerek uygulamaları uygulamayı kuruyoruz.


PARDUS 19.2 - 19.3 Sürümünde stabil çalışmaktadır.

...