PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aşağıdaki paketleri çalıştırmadan önce Pardus depoları güncellemeliyiz. ( terminalde sudo apt update ) .Ayrıca paketlerin bağımlılıkları bulunduğundan kurulumdan sonra hata verirse terminalde sudo apt -f install çalıştırmalısınız

Yukarıdaki uygulamaları tek tek indirip kurmaktansa ckys.sh uygulamasını indiriyoruz. İndirdiğimiz klasörde sağ tıklayarak terminal açıyoruz. Terminalde sh ckys.sh diyerek uygulamaları kuruyoruz.

...

PARDUS 19.2 - 19.3 Sürümünde stabil çalışmaktadır.

firefox-51.0.tar.bz2

arksigner-pub-2.3.47.deb

jre-8u241-linux-x64.tar.gz

...