PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pardus 19 versiyonlarında çalışmaktadır.

Konsolda Terminalde

xrandr ile komutu ile bilgisayara göre değişiklik gösterdiği için VGA-1, DP-2 mi hangisi varsa onu sorguluyoruz. Aşağıdaki kırmızı alanlarda değişiklik yapıyoruz.

...