PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Etkileşimli Tahtanın Kaydedilmesi 


  • Aşağıdaki videoda adım adım ETAP kurulduktan sonra Etkileşimli Tahtanın Sisteme nasıl kayıt edileceği anlatılmaktadır. 

...

Multimedia
nameETAPKAyıt.mp4
width100%


Etkileşimli Tahta Kaydının Değiştirilmesi


  • Etkileşimli tahtayı kaydettiniz ancak kaydı değiştirmeniz gerekiyor ise  "ETA Doğrulama" uygulamasını kullanarak  Etkileşimli tahta kaydını değiştirebilirsiniz.

...