PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Etkileşimli Tahtanın Kaydedilmesi 


Multimedia
nameETAPKAyıt.mp4
autostarttrue

...

Etkileşimli tahtayı kaydettiniz ancak kaydı değiştirmeniz gerekiyor ise aşağıdaki adımları izleyerek ise  "ETA Doğrulama" uygulamasını kullanarak  Etkileşimli tahta kaydını değiştirebilirsiniz.

...

Aşağıdaki video da adım adım tahta kaydını nasıl değiştirece yer almaktadır. 


View filemultimedia
nameETAPKayıtDegistirme.mp4
heightwidth250100%


...

NOT: Videolar Barış Küçük tarafından çekilmiştir. Paylaşımı için teşekkür ederiz.