PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

View file
nameETAPKAyıt.mp4
height250

Yukarıdaki videoda adım adım ETAP kurulduktan sonra Etkileşimli Tahtanın Sisteme nasıl kayıt edileceği anlatılmaktadır. Etkileşimli Tahta Kaydının Değiştirilmesi

Etkileşimli tahtayı kaydettiniz ancak kaydı değiştirmeniz gerekiyor ise aşağıdaki adımları izleyerek "ETA Doğrulama" uygulamasını kullanarak  Etkileşimli tahta kaydını değiştirebilirsiniz.


Aşağıdaki video da adım adım tahta kaydını nasıl değiştirece yer almaktadır. 


View file
nameETAPKayıtDegistirme.mp4
height250