PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pardus 19.2 - 19.3 ve 19.4 de çalışmaktadır.

Çkys.jnlp ve Tsim.jnlp dosyalarını ckysjnlp.deb deb paketini kurarak çalıştırabilirsiniz.


Terminal veya Uçbirim açıyoruz.

...