PARDUS

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

9. realmd.conf dosyasının içindekiler görseldeki gibi düzenlenmelidir.(os-name ve versiyon kullandığınız sürüme göre değişecektir) Diğer değerler düzenlenmelidir.
  • $ pico /etc/realmd.conf

*realmd.conf dosyasını düzenlemek istediğinizde ulaşamıyorsanız, öncelikle oluşturmanız gerekebilir. Dosyayı oluşturarak aşağıdaki değerleri düzenleyiniz.

  • $ cd /etc
  • $ touch realmd.conf

Info

[users]

default-home = /home/%D/%U

default-shell = /bin/bash

[active-directory]

default-client = winbind

os-name = Pardus

os-version = 17.5

[service]

automatic-install = no

[pardus.local]

fully-qualified-names = no

automatic-id-mapping = yes

user-principal = yes

manage-system = no  • Realmd ile bağlanacağımız Active Directory Realm özelliklerini giriyoruz. Pardus.local domain ismi ile ilgili ayarları genel ayarların altındaki görebilirsiniz.

...